Nákup on-line nebo osobně na prodejně.

Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran (nás jako prodávajícího a Vás jako kupujícího), které vyplývají z kupní smlouvy mezi smluvními stranami. Kupní smlouva je uzavřená na dálku prostřednictvím internetové objednávky, případně prostřednictvím elektronické pošty. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží přes náš internetový obchod umístněný na stránce elpos-elektro.cz

Kupujícím může být spotřebitel (§2 odst. 1 a) Zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele: fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) nebo obchodník.

Pokud jako obchodník se sídlem mimo území České republiky máte nárok na odpočet DPH, jste povinen nám zaslat kopii platného potvrzení o přidělení registračního čísla plátce DPH.

Všeobecné obchodné podmínky tvoří neoddělitelnou součást kupní smlouvy. Odesláním své objednávky potvrzujete, že jste se se všeobecnými obchodnými podmínkami seznámili a v tomto znění je akceptujete. Všeobecné obchodní podmínky k takto potvrzené objednávce můžou být změněny pouze s výslovným souhlasem obou smluvních stran.

Pokud se kterékoliv ustanovení kupní smlouvy stane neplatným, nepovede tato změna k neplatnosti nebo neúčinnosti ostatních ustanovení. Místo neplatného ustanovení se použijí ustanovení všeobecně závazných právních předpisů upravující otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Každá ze smluvních stran souhlasí s tím, že učiní vše k přijetí jiného ustanovení, které svým obsahem a povahou nejlépe odpovídá zamýšlenému smyslu a rozsahu původního ustanovení.

 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Název e-shopu:   www.elpos-elektro.cz

Provozovatel:      Luboš Šiler, 5.května 997, Pelhřimov 393 01

Provozovna:      Elpos - elektro, Strachovská 331, Pelhřimov 393 01

IČ:                         69566747

DIČ:                      CZ7202251496

Fyzická osoba zapsaná na městském živnostenském úřadě v Pelhřimově.

Evidenční číslo: 330402-7635-00, Čj.: ŽÚ/2367/4423/99-Ki.       

 

 

 1. KONTAKTY

 

Provozovna:      Elpos - elektro, Strachovská 331, Pelhřimov 393 01

e-mail:                  elpos@elpos-elektro.cz

Telefon:               +420 565 322 979  

Mobil:                   +420 723 677 071

V čase od 9 – 17 hodin si vyhrazujeme čas pro komunikaci se zákazníky. Na e-maily odpovídáme nejdéle do 2 pracovních dnů.

 

 

 • OBJEDNÁVKA A ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

Kupující má právo nakupovat v našem internetovém obchodě:

 1. a) bez registraceformou jednorázového objednávkového formuláře
 2. b)po předchozí registracia přihlášením uživatelským jménem a heslem formou zjednodušené objednávky bez nutnosti opakovaného zadávání zákaznických údajů.

Vaše objednávka bude u nás archivovaná za účelem plnění povinností z ní vyplývajících po dobu 5 let a nebude přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Odeslání objednávky (příp. registrace) je podmíněno potvrzením souhlasu s těmito všeobecnými obchodnými podmínkami a se zpracováním osobních údajů objednavatele. Registrovaný zákazník může kdykoliv svou registraci zrušit zasláním požadavku na e-mail.

Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění povinností oběma smluvními stranami z ní vyplývajících.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

 

 1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Prodejní ceny jednotlivých produktů uvedených na stránkách našeho internetového obchodu jsou aktuální a platné. Veškeré prodejní ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené platným právním předpisem České republiky. Prodejní cena zboží na stránkách našeho internetového obchodu nezahrnuje náklady na dodání, doběrečné, případně jiný poplatek, který může být do celkové ceny započítaný. Konečná cena včetně nákladů, kterou jste povinni uhradit, Vám bude zrekapitulována ještě před závazným odesláním objednávky. Faktura (daňový doklad o koupi zboží) Vám bude zaslána elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, případně přiložena k zásilce. Faktura zároveň slouží i jako záruční list a v některých případech jako dodací list. Potvrzením obchodních podmínek souhlasíte s elektronickým zasíláním faktur a daňových dokladů.

Zvýhodněné ceny zboží jsou vždy zřetelně označené. Platnost zvýhodněné ceny zboží trvá během trvání doby uvedené u této ceny nebo do vyprodání zásob tohoto zboží. Závazná cena objednávaného zboží je cena uvedena v objednávce po vložení do košíku.

Kupní cenu můžete uhradit následujícími způsoby

 • zálohovou platbou / převodem na náš účet – zdarma

- zálohová faktura je v příloze e-mailu s potvrzením o přijetí objednávky. V případě, že nebude zálohová faktura uhrazena do 7 dnů ode dne zaslání potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail, bude tento krok chápán jako jednostranné odstoupení od kupní smlouvy a objednávka bude stornována

 • platbou v hotovosti nebo platební kartou – zdarma - pouze při osobním odběru

Vyhrazujeme si právo zpřístupnit Vám formy platby za zboží dle formy, rozsahu a kvality naší vzájemné spolupráce.

Od 1. 3. 2017 jsme zapojeni do elektronické evidence tržeb (vztahuje se na platby v hotovosti): "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin." Účtenka bude zákazníkovi v případě elektronické platby předána elektronicky.

 

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ A JINÉ

 

Objednané zboží, které je v našem internetovém obchodě označené jako dostupné, Vám bude doručeno prostřednictvím dopravce na dodací adresu v rámci České republiky v termínu nejpozději do 14 dnů ode dne potvrzení Vaší objednávky. 

Objednané zboží bude vydáno kterékoliv osobě zdržující se na Vámi určené dodací adrese. Takto vydané zboží se považuje za řádně doručeno. V případě, že Vy ani Vámi pověřená osoba nepřevezmete zboží řádně a včas nebo zboží odmítnete převzít a bude nám vráceno zpět, máme právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu nákladů spojených s doručováním zboží. Zásilku opětovně doručíme jen po vzájemné dohodě. Vlastnické právo ke zboží kupující nabude až úplným zaplacením celé kupní ceny.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jako spotřebitel jste oprávněn odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.

O svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy nás prosím informujte e-mailem na adrese elpos@elpos-elektro.c. Pro dodržení lhůty je rozhodující datum doručení oznámení.

Zboží spolu s průvodním dopisem nám pak musí být doručeno do 14 dnů ode dne oznámení na adresu: Elpos - elektro, Strachovská 331, Pelhřimov 393 01. Vyhrazujeme si právo nepřevzít zboží, které nám zašlete zpět na dobírku.

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste zvolili jiný druh doručení, než je nejlacinější běžný způsob doručení, který nabízíme.

Přílohou obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Po doručení zboží zpět k nám bude vystaven opravný daňový doklad (dobropis), který Vám bude zaslán e-mailem a který je třeba potvrdit a doručit zpět k nám. Peníze Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od doručení potvrzeného dobropisu bezhotovostně na účet, který jste uvedli v dobropisu, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Náklady na vrácení zboží nese kupující (včetně nákladů na vrácení zboží, které vzhledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím pošty) s výjimkou nákladů na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy z důvodu oprávněné reklamace.

Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Od kupní smlouvy nemůžete odstoupit v případě, že se jedná o:

 • zboží, které není vhodné vrátit z hygienických důvodů
 • zboží, které může být vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíchané s jinou látkou

 

 • ZODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY A REKLAMACE ZBOŽÍ

Bližší informace a přesné podmínky najdete v části Reklamační řád.

 

 • ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

Přibližně 5x do roka zasíláme náš newsletter s informacemi o novinkách pro ekologickou domácnost. Z odběru newsletteru je možné se kdykoli přes odkaz uvedený na konci zprávy odhlásit.

 1. řešení sporů, dozor

 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/con­sumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává (www.coi.cz).

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky bez výhrad přijímáte všechna ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek v platném znění uvedeném na stránkách našeho internetového obchodu v den odeslání závazné objednávky, jako i platnou cenu objednaného zboží včetně nákladů na doručení, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuté jinak.

Všeobecné obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s platnou legislativou, a to zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele a zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Veškeré Vaše podněty a stížnosti můžete sdělit osobně nebo písemně na naši doručovací adrese, případně telefonicky nebo formou e-mailu na adrese elpos@elpos-elektro.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dne 1. 3. 2021.